HUNAT HATUN

tarafından
92
HUNAT HATUN

Mahperi Hunat Hatun, yaptırdığı dini ve kültürel müesseselerle sadece kendi isimini değil, aynı zamanda Selçuklu mimari sanatın şaheser örneklerini de ebedileştirmiştir.

Hunat Külliyesi’nin kurucusu olan ve doğum tarihi bilinmeyen Hunat Hatun, Selçuklu Hükümdarı I. Alaeddin Keykubat’ın karısı ve II. Gıyaseddin Keyhusrev’in annesidir.

Zamanında büyük bir nüfuz ve otorite sağlayan Hunat  Hunat, güzelliğinin yanında son derece narin ve kültürlü, cömert ve geniş kalpli, ilim-irfan sahibi ve hayırsever bir kimse olarak tanınmıştır.

Bu meziyetlerinden dolayı kendisine, bilgin, büyük anlamına gelen “ Huvand-hondi-hunat” ismi verilmiştir. Prenses, sultan, hanım payesini vermek içinde Hunat ismine “Hatun” eklenmiştir.

Hunat Hatun; Akdeniz kıyısındaki Karaesion (corocesion) sonradan kolon-oros ve Alaeddin Keykubatéın “Alaiye” ismini verdiği kaleler şehri Alanya’nın son hükümdarı Kir Ford adındaki tekfurun kızıdır.

Alaeddin, 1220 yılında, Selçuklulara kadar bağımsız kalan kolonoros’u almak için aylarca uğraştığı halde muvaffak olamamıştır. Bu sırada, rüyasına giren oldukça güzel bir kız: “…ona ne karadan ne denizden hiç kimse yetişemez. Ancak Allah’ın yardımı ile sana fetih müyesser olacaktır” müjdesini vermiştir.

Bu rüyadan aldığı cesaretle kaleye hücum eden Alaeddin kuvvetlerinin karşısında Kir Ford teslim olur ve istek üzerine güzel kızını da Sultanın harem-i hümayununa gönderir.

Muhteşem düğün töreninin gecesi, Alaeddin Keykubat, huzurunda kalenin kuşatılması sırasında rüyasına giren ve göz kamaştırıcı güzelliğe sahip olan Prensesi görünce, hayret ve heyecanla: “ Mahperi!… Mahperi!” diye seslenmiş ve karısını böylece isimlendirmiştir.

Mahperi Hunat Hatun, kısa zamanla halkın saygı ve itimadını kazanmış, İslam dinine de kuvvetle inanmıştır. Yaptırdığı dini ve kültürel müesseselerle bunu ispat eden Prenses Mahperi  (Hunat Hatun), aynı zamanda Selçuklu mimari sanatının şaheser örneklerini de ebedileştirmiştir. Hunat Hatun, sağlığında yaptırdığı külliye içindeki türbesinde medfundur.